1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er:
Fiffis Gaver AS
Elvegata 13, 4614 Kristiansand S
Epost: [email protected]
Organisasjonsnummer: 929 445 120

Kjøper er personen som foretar bestillingen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når selgeren har sendt sin bestilling til kjøperen.

Om du ønsker å avbryte en bestilling, så må dette gjøres via nettsiden eller via telefon. Avbestilling bør gjøres så snarest som mulig etter at bestillingen er lagt inn, eller senest helt frem til bestillingen er pakket og gjort klar til forsendelse.

Selgeren tar forbehold om eventuelle skrivefeil eller andre feil som kan oppstå i forbindelse med f.eks. beskrivelse av varer eller priser.

Selgeren inngår kun avtale med myndige personer over 18 år.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med Klarna faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og alt går gjennom Klarna og deres betingelser.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren sende varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

Selgeren benytter logistikkselskapet PostNord for levering.

Vi gjør oppmerksom på at Postnord pr. 1. mai 2021 har 1 ukes hentefrist på pakker.

Valg av fraktmetoder og fraktpriser kan variere utfra ulike kriterier, som vekt og varens dimensjoner.

Varene blir levert til nærmeste utleveringssted.

Våre betingelser for frakt og levering gjelder fastlands-Norge. Det må være offentlig vei frem til mottaker.

Transportskade
Ved varemottak må kunden kontrollere at man har mottatt riktig antall varer og at de er fri for skader. Er det skader på emballasje er det særdeles viktig at transportøren gjøres oppmerksom på skaden og at han rapporterer dette i sitt system. Kontroller gjerne at produktet er fri for skade mens sjåføren venter eller på posthuset.

Blir det derimot avdekket skjulte skader må dette rapporteres umiddelbart og senest 5 dager etter mottak på e-post [email protected].
Ved transportskader må produktet ikke tas i bruk, i motsatt fall aksepteres leveransen.
 

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, eller hens representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Produktets tilstand

Fiffis Gaver selger både brukte og nye varer, og noen ganger en kombinasjon av dette. Eksempel på kombinasjon kan være et broderi som er definert som nytt hvis det ikke har vært eid av noen før, mens en ramme som tilhører broderiet kan ha vært brukt før. Kjøpere bør derfor være obs på at dette med hensyn til bruksmerker, riper, etc dersom varen eller deler av varen er brukt. Selger forsøker etter beste evne å merke alle produkter i nettbutikken med hva som er definert som nytt og hva som er brukt.

 

9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

 

10. Reklamasjonsrett

Når du handler hos oss som forbruker så gjelder forbrukerkjøpslovens regler for varekjøp. Det betyr at du har reklamasjonsrett i minst to (2) år, og for varer som er ment å vare vesentlig lenger så er det fem (5) år reklamasjonsrett etter kjøpsdato. Ved næringskjøp er det ett (1) års reklamasjonsrett.

Du må reklamere «innen rimelig tid» etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Fiffis Gaver AS melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du reklamerer innenfor to måneder etter at feilen er oppdaget, vil reklamasjonen alltid være rettidig.

Det skal opprettes en reklamasjonssak før du sender inn varen. Hvis din reklamasjon er berettiget, betyr det at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller et avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen.

Det kan kun reklameres på varer som har en iboende svakhet. Hvis den innsendte varen testes feilfri eller har vært utsatt for fysisk overlast, slik som støt, klem eller fuktighet av bruker så bortfaller reklamasjonsretten.

Hvis du på egen hånd har iverksatt tiltak for å utbedre mangelen utover det som måtte være avtalt med Fiffis Gaver AS på forhånd, så dekkes ikke disse utgiftene.

 

11. Klageadgang

Hvis du som forbruker vil klage over kjøpet ditt, skal du kontakte [email protected]. Hvis det ikke lykkes oss å finne en løsning, kan du sende en klage til:

Forbrukerrådet
Pb. 463 Sentrum
0105 Oslo
Tlf: 23 40 05 00
E-post: [email protected]